Wat is Instructor Led Training (ILT)?

7 juni 2024  
Leestijd: 6 minuten

In een wereld van digitale transformatie en e-learningplatforms, waar virtuele klaslokalen en online cursussen de boventoon voeren, bestaat er een tijdloze onderwijsmethode die de tand des tijds heeft doorstaan: Instructor-Led Training, oftewel ILT.

Stel je voor dat je een kamer binnenstapt vol enthousiaste leerlingen, die allemaal klaar zijn om kennis op te nemen van een bekwame instructeur die wijsheid overbrengt met de kracht van menselijke verbinding. In dit tijdperk van schermen en pixels grijpt ILT terug naar een vervlogen tijdperk van face-to-face leren, en toch blijft het even relevant en krachtig als altijd. 

In deze blog post, beginnen we aan een reis om de essentie van instructeur-geleide training te verkennen, de evolutie ervan in het digitale tijdperk, en waarom het een speciale plaats blijft innemen in de onderwijswereld. Maak dus uw veiligheidsgordels vast, want we staan ​​op het punt te beginnen aan een boeiende verkenning van de bijzondere wereld van ILT!

I. Hoe ziet een training onder leiding van een instructeur er vandaag de dag uit?

Instructor-Led Training, vaak afgekort als ILT, heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke transformatie ondergaan om zich aan te passen aan het veranderende landschap van onderwijs en technologie. 

Terwijl de kernprincipes van ILT intact blijven – een deskundige instructeur die de leerlingen begeleidt – zijn de leveringsmethoden en -instrumenten geëvolueerd om tegemoet te komen aan de eisen van het digitale tijdperk.

 1. Gemengd leren: Een van de opvallende verschuivingen binnen de ILT is de incorporatie van gemengd leren benadert. Tegenwoordig wordt ILT-onderwijs vaak gecombineerd met digitale hulpmiddelen en e-learningcomponenten. Dit hybride model biedt leerlingen een flexibelere en toegankelijkere ervaring, waardoor ze toegang hebben tot cursusmateriaal en zowel persoonlijk als online met instructeurs kunnen communiceren.
 2. Virtuele instructeursopleiding (VILT): Met de opkomst van virtuele communicatiemiddelen en videoconferentieplatforms kan ILT nu plaatsvinden virtuele klaslokalen. Instructeurs kunnen leerlingen over de hele wereld bereiken, geografische barrières slechten en onderwijs toegankelijk maken voor een wereldwijd publiek. VILT behoudt de interactiviteit en het persoonlijke tintje van traditioneel ILT-onderwijs, maar dan in een digitale omgeving.
 3. Interactieve technologieën: Moderne ILT-hefbomen interactieve technologieën, zoals reactiesystemen van het publiek, live opiniepeilingen en samenwerkingssoftware, om leerlingen actief te betrekken. Deze hulpmiddelen bevorderen de participatie en zorgen ervoor dat leerlingen geen passieve ontvangers van informatie zijn, maar actieve deelnemers aan het leerproces.
Breng uw trainingen naar een hoger niveau!

Ervaar vandaag nog naadloos trainingsbeheer

Plan een afspraak
Probeer gratis

II. Wat is de rol van de instructeur in ILT?

Door een instructeur geleide training plaatst de instructeur in het middelpunt van de leerervaring. De rol van de instructeur blijft net zo belangrijk als altijd, zij het met een paar verbeteringen en aanpassingen:

 1. Inhoud faciliteren: Instructeurs zijn niet langer alleen maar kennisaanbieders; zij fungeren als inhoudelijke facilitators. Bovendien begeleiden ze leerlingen tijdens het leertraject, helpen ze verbanden te leggen, twijfels op te helderen en kennis toe te passen op scenario's uit de echte wereld.
 2. Facilitator van discussies: Instructeurs bevorderen betekenisvolle discussies en interacties tussen leerlingen. Omdat ze vragen, debatten en kennisuitwisseling aanmoedigen, creëren ze een dynamische leeromgeving.
 3. Personalisatie: Instructeurs hebben de mogelijkheid om de leerervaring te personaliseren. Dat wil zeggen dat ze hun lesmethoden kunnen afstemmen op de individuele behoeften en leerstijlen van hun leerlingen, waardoor ze effectiever en boeiender onderwijs kunnen bieden.
mannelijke leraar die online les geeft via een laptop

III. Mogelijkheden benutten voor training onder leiding van een instructeur 

Instructor-Led Training (ILT) is lange tijd een hoeksteen geweest van onderwijs en professionele ontwikkeling. Hoewel het digitale tijdperk een groot aantal alternatieve leermethoden heeft geïntroduceerd, blijft ILT schitteren als een dynamische en effectieve benadering van kennisverspreiding. 

In deze verkenning verdiepen we ons in de rijke mogelijkheden die ILT biedt, waarbij we inspiratie putten uit de Leerpiramide, de 10 20 70-regel en het synergetische potentieel van blended learning.

1. Benutten van de leerpiramide:

De Piramide leren, een concept geïntroduceerd door het National Training Laboratories Institute, illustreert hoe verschillende onderwijsmethoden het behoud van kennis beïnvloeden. Volgens dit model behouden leerlingen:

 • Lezing: 5% van wat ze horen
 • Lezing: 10% van wat ze lezen
 • audiovisuele: 20% van wat ze zien en horen
 • Demonstratie: 30% van wat ze zien
 • Discussiegroep: 50% van wat ze met anderen bespreken
 • Oefen door te doen: 75% van wat ze beoefenen
 • Anderen onderwijzen: 90% van wat ze iemand anders leren

ILT sluit met haar interactieve en op discussie gebaseerde aanpak nauw aan bij de hogere retentieniveaus in de piramide. Het biedt leerlingen niet alleen de mogelijkheid om informatie op te nemen, maar ook om deel te nemen aan actieve discussies, vaardigheden te oefenen en zelfs anderen les te geven, waardoor hun begrip en retentie van de stof wordt versterkt.

2. De 10 20 70-regel

In het kader van ILT is het begrijpen van de 10 20 70 regel kan instructeurs helpen effectievere trainingsprogramma's te ontwerpen. Deze benadering erkent dat leren niet beperkt blijft tot formele situaties, maar voortdurend plaatsvindt via verschillende kanalen en ervaringen. Het suggereert dat:

 • 10% van het leerproces komt voort uit formele training, zoals training onder leiding van een instructeur (ILT), workshops of cursussen.
 • 20% van het leren komt voort uit sociaal leren, zoals interacties met leeftijdsgenoten, mentoren of collega's.
 • 70% van het leren komt voort uit ervaringsgericht leren of leren op de werkplek, waarbij werknemers leren door te doen, te oefenen en na te denken over hun ervaringen.

Bij het verkennen van ILT-mogelijkheden is het essentieel om te overwegen hoe u elk onderdeel van de 10 20 70-regel kunt benutten. 

ILT-sessies kunnen bijvoorbeeld dienen als basis voor kennisverwerving (de 10%). Ondertussen kan het opnemen van groepsdiscussies, rollenspellen of samenwerkingsprojecten sociaal leren vergemakkelijken (de 20%). Bovendien kan het bieden van mogelijkheden voor leerlingen om nieuw verworven kennis en vaardigheden toe te passen in realistische scenario's of simulaties het ervaringsleren (de 70%) verbeteren. 

Het combineren van deze elementen in ILT-sessies kan een meer holistische en boeiende leerervaring creëren die de voordelen van zowel traditionele als moderne leerbenaderingen maximaliseert.

Een door een instructeur geleide training die plaatsvindt in een blended learning-omgeving

3. Blended leren omarmen:

Gemengd leren, de fusie van traditionele ILT met digitale hulpmiddelen en bronnen, biedt een opwindende mogelijkheid om de effectiviteit van ILT te vergroten. Hier is hoe:

 • Flexibiliteit: Met blended learning kunnen leerlingen op hun gemak toegang krijgen tot inhoud en bronnen, waarbij de beperkingen van tijd en locatie worden opgeheven. Bovendien biedt deze flexibiliteit ruimte voor een breed scala aan leerlingen en hun unieke behoeften.
 • Rijkdom aan hulpbronnen: Door multimedia-elementen, e-learningmodules en digitale toetsen te integreren, kan ILT de sterke punten van verschillende leermodaliteiten benutten. Daarom profiteren leerlingen van een rijk scala aan hulpmiddelen die inspelen op verschillende leerstijlen.
 • Personalisatie: Blended learning zorgt voor een gepersonaliseerde leerervaring. Omdat instructeurs digitale hulpmiddelen kunnen gebruiken om de voortgang van leerlingen te volgen, verbeterpunten te identificeren en ondersteuning op maat te bieden, zorgen ze ervoor dat elke deelnemer de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Verbeterde beoordeling: Digitale hulpmiddelen maken efficiëntere en nauwkeurigere beoordelingsmethoden mogelijk. Instructeurs kunnen quizzen, simulaties en andere interactieve beoordelingen gebruiken om het begrip van de leerling te peilen en hun lesaanpak dienovereenkomstig aan te passen.
 • Globaal bereik: Blended ILT overstijgt geografische grenzen. Instructeurs kunnen verbinding maken met leerlingen van over de hele wereld, waardoor een diverse en verrijkende leeromgeving ontstaat die mondiale perspectieven en inzichten bevordert.
Probeer gratis
Trainingskalender, planning, boeking en meer! Allemaal op je website

4. Maximaliseren van betrokkenheid en interactie via training onder leiding van een instructeur:

ILT blinkt uit in het bevorderen van realtime betrokkenheid en interactie. In een traditionele klassikale setting of virtueel via platforms zoals Zoom of Microsoft Teams kunnen leerlingen vragen stellen, deelnemen aan discussies en profiteren van onmiddellijke feedback. Deze dynamische interactie vergroot niet alleen het begrip, maar bouwt ook een gemeenschapsgevoel op onder de leerlingen.

Integratie van moderne technologie en e-learningmodules in ILT-sessies versterken deze betrokkenheid. Enquêtes, chatrooms en samenwerkingssoftware moedigen actieve deelname aan, waardoor de leerervaring levendiger en gedenkwaardiger wordt. 

Concluderend: Instructor-Led Training is verre van een verouderde of beperkte onderwijsbenadering. Wanneer het wordt afgestemd op de principes van de Leerpiramide en wordt geïntegreerd met elementen van blended learning, komt ILT naar voren als een krachtig instrument voor kennisbehoud en ontwikkeling van vaardigheden. Door haar sterke punten te benutten en digitale innovaties te omarmen, kan ILT een robuuste en verrijkende leerervaring blijven bieden voor zowel studenten als professionals.

gelukkige professionele zwarte vrouw die een door een instructeur geleide training geeft

IV. Waarom Timely is een uitzonderlijk hulpmiddel voor training onder leiding van een instructeur?

Timely Software voor opleidingsbeheer fungeert als een onschatbare bondgenoot voor Instructor-Led Training (ILT)-programma's en biedt een groot aantal voordelen die de efficiëntie en effectiviteit van de leerervaring verbeteren. 

Onze software stelt organisatoren en instructeurs in staat om het stroomlijnen van administratieve taken zoals planning, registratie en het bijhouden van de aanwezigheid van leerlingen. Bovendien maakt het het mogelijk naadloze communicatie met deelnemers, zodat ze goed op de hoogte zijn van aankomende sessies en eventuele wijzigingen. 

Met de mogelijkheid om ILT-middelen te beheren, de aanwezigheid te monitoren en het succes van trainingsinitiatieven te evalueren, zorgt deze software ervoor dat ILT-programma's niet alleen boeiend zijn, maar ook goed georganiseerd en geoptimaliseerd voor maximale impact.

Veelgestelde vragen over training onder leiding van een instructeur (ILT)

1. Wat is ILT?

Instructor-Led Training, of ILT, is een traditionele onderwijsmethode waarbij een deskundige instructeur leerlingen door een cursus of trainingsprogramma begeleidt. Meestal gaat het om face-to-face interacties in een fysieke of virtuele klasomgeving.

2. Hoe is de ILT geëvolueerd in het digitale tijdperk?

ILT is geëvolueerd door digitale hulpmiddelen en technologieën te integreren, zoals virtuele klaslokalen en interactieve software. Deze evolutie heeft het ILT mogelijk gemaakt om blended learning-opties aan te bieden, waarbij traditioneel onderwijs wordt gecombineerd met digitale middelen.

3. Wat is de rol van de docent bij ILT?

Bij ILT speelt de docent een centrale rol in het faciliteren van het leren. Ze bieden begeleiding, betrekken leerlingen bij discussies, beantwoorden vragen en creëren een dynamische en interactieve leeromgeving. In essentie fungeren zij als inhoudelijke facilitatoren en discussieleiders.

4. Hoe complementeert blended learning ILT?

Blended learning vormt een aanvulling op ILT door digitale bronnen en e-learningcomponenten te integreren in de traditionele sessies onder leiding van een instructeur. Bovendien biedt deze aanpak flexibiliteit, rijkdom aan hulpmiddelen, personalisatie en verbeterde beoordelingsmethoden, waardoor de algehele leerervaring voor deelnemers wordt verbeterd.

5. Hoe kan Training Management Software de leerervaring van Instructor-Led Training (ILT) verbeteren?

Timely Software voor opleidingsbeheer verbetert de leerervaring in ILT door eenvoudige cursusontdekkings- en registratieprocessen aan te bieden. Evenals gestroomlijnde communicatie en toegang tot cursusmateriaal. Leerlingen kunnen ontvangen timely meldingen, updates en resources, zodat ze goed voorbereid zijn op elke sessie. 

Bent u de kostbare en gefragmenteerde opleidingssystemen beu?
Probeer onze alles-in-één oplossing!
 • Ontdek de kracht van gestroomlijnde trainingskalenders
 • Bereik je ideale doelgroep
 • Maximaliseer de boekingsefficiëntie
 • Verbeter de studentenervaring

Probeer gratis
Probeer gratis
Inhoudsopgave
Timely logo

Updates voor evenementenbeheer

Als je meer wilt weten Timely nieuws over bedrijfs- en productupdates, bezoek onze Evenement management Blog. Er gebeurt altijd iets nieuws bij Timely, dus we doen ons best om onze klanten op de hoogte te houden!

Word lid van onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang relevante tips voor evenementenbeheer, updates over de evenementenbranche en meer.

We waarderen uw privacy en nemen alleen contact met u op over onze nieuwste inhoud, updates en aanbiedingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie. Kijk voor meer informatie op onze Privacy Policy.